Sunday, 2 February 2014

Doa Seorang Hamba


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani…

Ya Allah, kurniakanlah kebaikan bagiku dalam beragama, yang merupakan kunci kehormatan bagiku. Kurniakanlah kebaikan akhirat, yang merupakan tempat di mana ku akan kembali. Jadikanlah kehidupanku agar sentiasa baik. Jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan.

Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku sehingga akhir hayatku, jadikanlah sebaik-baik amalanku sehingga akhir hayatku, jadikanlah sebaik-baik hariku sehingga saat hariku bertemu dengan-Mu.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kehidupan yang lapang, kematian yang menyenangkan, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan serta terhindar dari bencana.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amalan, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, dan sebaik-baik kematian.

Kuatkanlah aku, tingkatkan keimananku, tinggikan darjatku, terimalah solatku, ampunkanlah dosa-dosaku dan aku memohon kepada-Mu syurga yang tertinggi.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan rahmat-Mu, keampunan dari-Mu, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dari segala kebajikan dan kemenangan mendapatkan syurga serta keselamatan dari api neraka.

Ya Allah, kurniakanlah kebaikan bagiku dalam segala urusan, berikanlah pahala kepadaku dari setiap penderitaan dunia dan siksaan akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah untuk aku rasa takut kepada-Mu, yang menghalang aku dari perbuatan maksiat kepada-Mu dan anugerahkanlah aku ketaatan kepada-Mu yang akan membawaku kepada syurga-Mu, anugerahkanlah juga keyakinan yang akan meringankanku dari segala musibah di dunia ini.

Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepadaku melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatanku selama aku masih hidup dan jadikanlah ia warisan dariku. Jadikanlah balasan ke atas mereka yang menganiayaku, dan tolonglah aku daripada orang yang memusuhiku. Janganlah Engkau jadikan musibah di dalam urusan agamaku. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-citaku yang terbesar dan puncak dari ilmuku. Janganlah Engkau berikan kekuasaan kepadaku ke atas mereka yang tidak mengasihiku.

Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan aku melakukan dosa, melainkan Engkau mengampunkannya. Tidak ada kebuntuan kecuali Engkau berikan jalan keluar, tidak ada hutang kecuali Engkau melunaskannya, dan tidak ada satu permintaan dunia dan akhirat kecuali Engkau memenuhinya wahai Tuhan semesta alam.

Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta hindarkanlah daku dari api neraka. Semoga selawat dan salam sentiasa dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad, keluarga serta para sahabatnya yang terpilih. Perkenankanlah doa hamba ya Allah..ameen.


No comments:

Post a Comment

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...